SUPPORT
Nieuw bij Soui? Bekijk de introductievideo

Algemene voorwaarden

Soui conformeert zich aan de voorwaarden zoals gesteld in "ICT~Office voorwaarden Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice." Deze voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van Soui, een document van de branche-organisatie 'ICT~Office'.

Intellectueel Eigendom

De content (verbetersuggesties, aanpak en ideeën) die wordt opgevoerd op Soui zijn het intellectueel eigendom van de organisatie waar de gebruikers in dienst zijn, door ingehuurd zijn of anderzins vertegenwoordigen. Soui verstrekt onder geen beding de content aan derden, mits niet in strijd met de Nederlandse wetgeving. 


Content

Soui is niet verantwoordelijk voor de content (informatie) die door gebruikers worden toegevoegd cq gedeeld worden in Soui. Gebruikers worden geacht geen Ontoelaatbare Content te uploaden of toe te voegen. Ontoelaatbare Content is content dat in strijd is met de wet en/of disrespectvol is naar anderen. 

Soui is een closed user group. Soui roept gebruikers op elkaar onderling te corrigeren op eventueel Ontoelaatbare Content. Elke gebruiker kan content van anderen binnen een Team corrigeren. 

Er worden door Soui geen bewuste controles uitgevoerd op Ontoelaatbaarheid van Content. Doch Soui behoudt zich het recht voor om -zonder bericht vooraf- Ontoelaatbare Content onmiddelijk te verwijderen. Het is - in dat geval - aan Soui om te bepalen of content Ontoelaatbaar is of niet. Daar kunnen dan geen rechten aan ontleend worden en gebruikers kunnen geen schade claimen als gevolg van het verwijderen van Ontoelaatbare Content door Soui. Soui zal in voorkomende gevallen met de gebruikers in contact treden om de Ontoelaatbare Content te verwijderen. 

Soui is verplicht om en zal gehoor geven aan een verzoek van een overheidsinstelling tot het vrijgeven van Content en Persoonsgegevens. Lees ook 'privacy' hieronder.